↑↑↑

Transmedijska istraživanja

predmet na programu novi mediji flu | silabus

Transmedijska istraživanja je glavni umetnički predmet na programskom modulu Novi mediji. Posvećen je aktivnom upoznavanju savremene umetnosti i osposobljavanju za realizaciju novomedijskih umetničkih projekata kroz razvoj konceptualnog mišljenja, tehničkih veština, tehnološkog i teorijskog znanja, kritičkog diskursa i autorske odgovornosti. Program klase je zasnovan na povezivanju multidisciplinarnog istraživanja i upotrebe različitih postupaka radi stvaranja inventivnih, inovativnih i društveno relevantnih projekata.

Praktičan rad je usmeren ka samostalnom izvođenju projekata. Studenti imaju punu slobodu u izboru koncepcija, metoda, formi i medija. Akcenat je na usklađivanju eksperimenta i istraživanja sa efikasnošću i tehničkim nivoom izvođenja. Od studenata se očekuje inicijativa u ovladavanju sredstvima za realizaciju svojih ideja nezavisno od programskih sadržaja.

Predavanja su namenjena fenomenološkom i teorijskom razmatranju savremene novomedijske umetnosti u oblastima kao što su informatičko društvo, digitalna kultura i umetnost, digitalna vizuelizacija i infografika, zvučna umetnost, digitalna animacija i film, digitalni video, internet umetnost, generativna umetnost, algoritamska i softverska umetnost, digitalna interaktivnost i digitalna instalacija, digitalni performans, umetnost kompjuterskih igara, taktički mediji, bioumetnost, digitalna arhitektura, digitalni dizajn, itd. Radionice su teorijske i praktične, uz učešće gostujućih predavača, ekskurzije itd. Razjašnjavanjem poetičkih, tehnoloških i proceduralnih pitanja konsultacije omogućavaju profilisanje istraživanja i detaljno razumevanje predmetnih sadržaja.

Važan deo moje nastavne metodologije je galerijsko izlaganje nastajućih studentskih projekata, izabranih i postavljenih prema jasno profilisanim kustoskim konceptima. Od 2014 godine sam realizovao izložbe Transsampler 2014 i Transsampler 2015 u okviru Festivala studenata umetnosti u Novom prostoru beogradskog SKC-a, i projekciju Transanimacije 2015 na Festivalu evropske studentske animacije (FESA) u kalemegdanskoj Barutani. Učešće u postavljanju i promociji izložbi, kontakti sa institucijama kulture i neposredno praćenje reakcija stručne i najšire javnosti, pomaže studentima u osamostaljivanju, promišljanju, pozicioniranju i vrednovanju njihovog umetničkog identiteta.

Pojam transmedijska istraživanja se odnosi na širok spektar stvaralačkih metoda i pristupa koji strateški prevazilaze postojeće medijske odrednice i preispituju granice između umetničkog iskustva, postupka i završenog dela. On označava autorsku poziciju pre nego umetnički rod ili žanr. Transmedijski projekat predstavlja autentičan rezultat delovanja čije idejne, sadržinske i materijalno-tehničke odlike ne podležu striktnim definicijama jednog ili više medija, odnosno ne mogu se bezuslovno svrstati u neku od umetničkih disciplina kao što su slikarstvo, muzika, film itd. Uodnošavanje idejnih, etičkih, emotivnih, telesno-perceptivnih, materijalnih, prostornih i vremenskih aspekata u transmedijskoj umetnosti se često manifestuje tematizovanjem ili kritikom političkih, kulturnih i drugih značajnih društvenih pitanja. Transmedijska umetnost se može posmatrati i kao ‘medijski adekvatna’ umetnost u kojoj su sredstva za realizaciju usklađena sa koncepcijom i sadržajima. Predlog trans (l. trans: preko, s’ one strane) naglašava eksperimentalnost, inovativnost, ekspanzivnost, sintetički i pionirski duh.