↑↑↑

Detaljna biografija

Repro.

Dejan Grba (1967, Aranđelovac) je likovni umetnik, predavač i autor.

Njegov umetnički rad je posvećen istraživanju idejnih, opažajnih i kulturalnih činilaca likovne fenomenologije. Fokusiran je na različite vidove konstrukcije, prikazivanja i interpretacije individualnog doživljaja stvarnosti u simboličkim i narativnim strukturama sa aspekta savremene fizike, biologije, evolucione psihologije i kognitivnih nauka.

Od 1994 godine je realizovao dvadeset i tri samostalne izložbe. Izlagao je u institucijama kao što su Zentrum für Kunst und Medien, Karlsrue; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Montevideo, Amsterdam; <rotor>, Grac; Museum in Progress, Beč; Cultural City Network, Grac; Stadtmuseum, Grac; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad; Atelier als Supermedium, Hag; IFA Galerie, Berlin; Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd; Galerija Doma omladine, Beograd; Remont, Beograd i na festivalima kao što su Festival International de la video et des Arts Electroniques, Lokarno; Tech_Nicks, London; In/Out, Prag i Belef, Beograd.

Doktorirao je na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu na kojem u zvanju docenta predaje Transmedijska istraživanja od 2006 godine i na kojem je predavao Crtanje od 2006 do 2012 godine. Na doktorskom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu predaje Poetike digitalne umetnosti od 2005 godine. Bio je gostujući profesor na programu Kompjuterska umetnost na Koledžu likovnih i izvođačkih umetnosti Sirakjuz univerziteta 2007 godine kao JFDP stipendista.

Formirao je studijski program Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2015. godine, učestvovao je u razvoju doktorskog programa Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu i programskog modula Transmedijska umetnost na FLU 2005 godine.

Njegov mentorski rad obuhvata projekte Photo-Robot (2009-2011), 2D MutantZombies (2006-2007) i Flu_ID (1998-2005), saradnju sa beogradskom umetničkom grupom DigitGroup i sa brojnim mladim umetnicima u Srbiji i inostranstvu.

Realizovao je sedamnaest kustoskih projekata od 2001 godine u institucijama kao što su Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Medienkunstlabor, Grac; Unagaleria, Bukurešt; Galerija Doma omladine, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd; Galerija Kontekst, Beograd; Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd; Göthe Institut, Beograd; Galerija VN, Zagreb; Galerija Križić-Roban, Zagreb i Galerija Kraljević, Zagreb.

Bio je član programskih saveta šest beogradskih galerija i član žirija četiri međunarodna festivala od 2000 godine.

Od 1994 godine je održao predavanja i radionice u institucijama kao što su Siyracuse University, Sirakjuz; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lajpcig; Arhitektonski Fakultet, Beograd; Akademija umetnosti, Novi Sad; Muzej primenjenih umetnosti, Beograd; Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd; Centar za savremenu umetnost, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd; Le Centre Culturel Français, Beograd; Biblioteka grada Beograda; Kontekst, Beograd; Dom kulture Studentski grad, Beograd; Kulturni centar Kataliza, Beograd i Kulturni centar Rex, Beograd.

Realizovao je prezentacije na konferencijama i simpozijumima kao što su Going Digital: Innovations in Contemporary Life, Beograd; Thinking Europe – Discourses and Models, Lajpcig; Upgrade!International, Skoplje; European League of Institutes of the Arts, Lucern i Gent; EUA/Swiss Confederation Conference on Credit Transfer and Accumulation, Cirih; ELIA Teachers’ Academy, Roterdam i Brajton i Inter}Artes, Vilnjius i Gent.

Objavljuje stručne i teorijske tekstove o likovnim umetnostima od 1995 godine.

Poklonik je trekinga, slobodnog penjanja i filma.