↑↑↑

Autorska platforma

Pristup

Autorska produkcija je deo mog umetničkog istraživanja. Pristupam joj kao intuitivnom uodnošavanju konceptualnog mišljenja i stvaralačkog iskustva u oblikovanju narativnih događaja iniciranih doživljajima, saznanjima i utiscima umetničkih ili kulturnih fenomena.

Ograničenja diskursa

U razmatranju teorijskog diskursa insistiram na uvažavanju ograničenja jezika i tekstualnosti odnosno neusaglašenosti između neposrednog iskustva koje kontinualno i nehomogeno i formalno-simboličkih sistema koji su diskretni, homogeni i zahtevaju inteligentnu interpretaciju. Verbalna zapažanja o umetnosti su po pravilu relativna, njihove formulacije uslovne, a značenja promenljiva.

Metodologija i stil

Razvijam interdisciplinarnu metodologiju i koncizan stil zasnovan na distanci, samoispitivanju i preispitivanju koje smatram najvažnijim individualnim i akademskim faktorima za upoznavanje umetničkog stvaralaštva i za kritiku ideoloških imperativa savremene kulture.