↑↑↑

Umetnička platforma

Interesovanja i pristup

Započeo sam umetničku karijeru ispitivanjem koncepcijskih, metodoloških i tehnoloških potencijala crtanja i slikanja. Aktuelno istraživanje idejnih, opažajnih i kulturalnih činilaca likovne fenomenologije sam fokusirao na različite vidove konstrukcije, prikazivanja i interpretacije individualnog doživljaja stvarnosti u simboličkim i narativnim strukturama sa aspekta fizike, biologije, evolucione psihologije i kognitivnih nauka.

Moj pristup umetnosti je konceptualan i performativan. Motivisan je potrebom za učenjem, promenom i prevazilaženjem ličnih ograničenja i otpora kroz stvaralački postupak.

Produkcija

Moja umetnička produkcija je stilski otvorena i nastaje kombinacijom interdisciplinarnog istraživanja i transmedijskog eksperimentisanja, bez ambicije za formiranjem koherentnog i prepoznatljivog stvaralačkog identiteta. Akcenat je na intuitivnoj i racionalnoj igri sa izazovima sopstvene maštovitosti, inventivnosti, fleksibilnosti i duhovitosti.

Radnu metodologiju zasnivam na principima svođenja, pročišćavanja i optimizovanja, na stvaranju kompaktnih projekata i njihovoj konciznoj prezentaciji. Slojevito razumevanje i suverenu tehničku kontrolu izražajnih sredstava smatram neophodnim za ostvarivanje umetničkih ideja, a prema digitalnoj tehnologiji—u kojoj primarno delujem—se odnosim kroz kritičko osvešćivanje njenih kreativnih potencijala, logičko-ideoloških imperativa, ograničenja, nedostataka i protivrečnosti.

Odnos prema umetnosti

Mada je epistemološki i politički značaj savremenog umetničkog stvaralaštva marginalan, smatram da umetnost uvek treba da preispituje relevantne aspekte ljudskog iskustva, znanja, ideja i odnosa, i da to preispitivanje predstavi na inteligentan, jasan i nepretenciozan način.

Život i ljudski potencijali su uvek zanimljiviji od umetnosti, nauke, tehnologije ili bilo koje druge izolovane oblasti ljudskog iskustva, a umetnost omogućava osvešćivanje i uvažavanje te činjenice odražavajući specifičnu čovekovu potrebu da prevaziđe svoje biološke odrednice.